67014 Thailand Mathematician Champion Online Test, TMCOT 2023

  • 🎉โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงปภาวรินทร์ คุมดวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศครั้งที่ 3 ในโครงการ Thailand Mathematician Champion Online Test, TMCOT 2023
Bookmark the permalink.