069 TEDET ประจำปี 2566

  • พิธีมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566
Bookmark the permalink.