049 กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566

  • กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566
  • 🧭 ในวันที่ 2 “ แอ่ว ม่วนซื่น แลวิถี ของดี 4 ภาค”
  • เป็นการท่องเที่ยวภาคต่างๆ ของเมืองไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆ ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีทักษะ ด้าน Soft Skills และ Hard Skills ในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน เด็กๆ ตื่นเต้น และสนุกสนาน กับบรรยากาศที่เป็นประสบการณ์ใหม่ ๆทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์กับทางโรงเรียน แล้วเราจะได้พบกันใหม่ ในปีหน้านะคะ 🙏
Bookmark the permalink.