029 กิจกรรมค่ายใจใสใส รุ่นที่ 17 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายใจใสใส รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566
  • เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อพัฒนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ฝึกให้รักษาศีล เจริญสมาธิ ปัญญา ส่งเสริมและฟื้นฟูจิตใจนักเรียน ให้สามารถนำธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีคณะพระอาจารย์วิทยากร เป็นผู้ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน และมีคณะครูเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.