015 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา 2566

  • วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อทำบุญสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเป็นการส่งเสริม สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
  • ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และขอเชิญชวนร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางค้อ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-10.30 โดยพร้อมเพรียงกัน
Bookmark the permalink.