010 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

  • วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายพระที่วัดบางค้อ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
Bookmark the permalink.