006 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

  • วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู และได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของคุณครู รวมทั้ง เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย โดยปรับวันจัดพิธีไหว้ครูจากปกติวันพฤหัสบดีเป็นวันจันทร์ เนื่องจากทุกคนเพิ่งได้รับการตรวจ ATK และจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 รอบ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
Bookmark the permalink.