009 กิจกรรมเปรมประชาเกมส์ ครั้งที่ 28 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมเปรมประชาเกมส์ ครั้งที่ 28 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในการเริ่มต้นที่จะเล่นกีฬา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเด็กๆ มีการเดินขบวนพาเหรด การเต้นของลีดเดอร์ เสียงร้องเพลงจากกองเชียร์ รวมไปถึงมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจแก่บุตรหลานกันอย่างมีความสุข
Bookmark the permalink.