024 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนยอดนิยม

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนยอดนิยม

Bookmark the permalink.