051 ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์

  • วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์ โดยโรงเรียนได้เป็นผู้จัดทำโปรแกรมเลือกตั้งเอง เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน และให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
Bookmark the permalink.