016 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 • จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)” โดยมีนักวิชาการจาก สสวท. มาร่วมงาน 2 คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน นักเรียน 118 คน เวลา 7.30 – 16.30 น. ณ เซนต์คาเบรียล ฮอลล์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

ssvt-2562-1

Bookmark the permalink.