074 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566

  • พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้
  • 1. เหรียญทอง และเกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
  • 2. เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู โรงเรียนและผู้ปกครอง ในการได้รับรางวัลครั้งนี้
Bookmark the permalink.