060 มอบสิ่งของจำเป็น ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) จังหวัดนนทบุรี

  • วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ผู้รับใบอนุญาต มอบหมายให้ นายศรันย์พัทธ์ เอกเลิศวรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา มอบสิ่งของจำเป็น อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร น้ำมันพืช ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และขนมต่างๆ เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่น้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) จังหวัดนนทบุรี
Bookmark the permalink.