062 ASMOPSS THAILAND 2023 ครั้งที่ 13 (รอบระดับประเทศ) ได้รับรางวัล ทั้งหมด 77 รางวัล

  • พิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
  • 1. การสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ ASMOPSS THAILAND 2023 ครั้งที่ 13 (รอบระดับประเทศ) ได้รับรางวัล ทั้งหมด 77 รางวัล ดังนี้
  • ถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภททีม
  • เหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล
  • เหรียญเงิน จำนวน 12 รางวัล
  • เหรียญทองแดง จำนวน 19 รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล
  • 2. รางวัลจากการสอบแข่งขันประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ( Thailand English Skills Evaluation Test -TESET)
Bookmark the permalink.