061 กิจกรรมศึกษาดูงาน ในรายวิชาโครงงานและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566

  • วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในกิจกรรม
  • “เปิดบ้านเปิดใจ ComEDU Open House Dek67” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางเทคโนโลยี นวัตกรรมที่นําสมัยด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ การแข่งขัน Pitching โครงงาน (ComEdu Pitching Award) ในหัวข้อ “Smart Gen Smart Innovation for Smart Education” กิจกรรมสาธิตห้องปฎิบัติการ FabLAB แนะแนวหลักสูตรของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมสร้างเกมแบบง่ายไม่ไหว Roblox Go Workshop กิจกรรม ComEdu Studio แนะนำการ Live อย่างมืออาชีพ กิจกรรมสาธิตการใช้ชุด Motion Capture สำหรับงาน Animation 3D กิจกรรมสาธิต AR Multimedia และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย งานนี้นักเรียนมีความสนใจ และตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ภายใต้การดูแลของุณครูอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.