053 คนดีศรีเปรมไหว้สวย ประจำปีการศึกษา 2565

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ “คนดีศรีเปรมไหว้สวย” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566​ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามารยาทแบบไทย สามารถแสดงความเคารพ​ การไหว้​ การปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม​ ณ​ ห้องประชุมอาคารอันนา
Bookmark the permalink.