67 กิจกรรมประกาศเชิดชูเกียรติ Hall of Fame ปีการศึกษา 2566

  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ Hall Of Fame จำนวน 9 คน เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นที่จดจำ ณ โรงเรียนแห่งนี้ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองได้แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในก้าวแรก ๆ สำหรับการศึกษาของบุตรหลาน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.