025 กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทย รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายใต้การดูแลของครูประจำชั้นและครูคู่ชั้นอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.