67010 ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยอดนิยม ซึ่งปีนี้ มีนักเรียนสอบได้แล้ว 94 คน จากนักเรียน 136 คน คิดเป็น 69.12% (นับครั้งเดียว กรณีคนเดียวสอบผ่านหลายโรงเรียน และยังไม่รวมนักเรียนที่อาจได้รับการเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเช่นเดียวกับทุกปีการศึกษา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรอบทั่วไป ของโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูงได้
  • ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน การบริหารจัดการเรียนการสอนและเอาใจใส่ของโรงเรียนและครู และความร่วมมือและเอาใจใส่ของผู้ปกครองทุกคน
  • ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ทุกคน
  • #เปรมประชาวัฒนา#เรียนต่อ ม.1
Bookmark the permalink.