105 โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

  • ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 แก่ครูและบุคลากร รวมถึงพนักงานขับรถร่วมบริการของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศร์ เป็นผู้ให้บริการ
Bookmark the permalink.