44 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องดักไข่ลูกน้ำยุงลายให้พร้อมใช้งาน

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องดักไข่ลูกน้ำยุงลายให้พร้อมใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
Bookmark the permalink.