103 ขอแสดงความดีใจที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับความชื่นชมมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และขอรายงานผลการทดสอบ O-NET

  • ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้แสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ที่พัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ผ่านทาง https://www.facebook.com/share/p/LUB4KoWXFJ3Acsv1/?mibextid=WC7FNe นั้น
  • โรงเรียนจึงขอแสดงความดีใจที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับความชื่นชมมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และขอรายงานผลการทดสอบ O-NET ที่จำแนกตามช่วงคะแนนที่ได้ตั้งแต่ร้อยละ 70.00-100.00 ในแต่ละวิชา ดังนี้
  • #เปรมประชาวัฒนา#ONET#ONET66
Bookmark the permalink.