093 จัดกิจกรรม BEAT ACTIVE SPORTS CAMP

  • วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรม BEAT ACTIVE SPORTS CAMP เด็กๆ ได้สนุกกับกิจกรรม กีฬาในร่มรูปแบบใหม่ ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่สนุก และท้าทาย เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆ กับกิจกรรมสุดท้าทายมากกว่า 55 กิจกรรม ณ BEAT ACTIVE ไบเทค บางนา ลานกิจกรรมในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ภายใต้การดูแลของ พนักงานที่คอยให้คำแนะนำ และครูอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.