084 การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

  • การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัลทั้งหมด 62 รางวัล ดังนี้
  • ระดับจังหวัด จำนวน 36 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 1 รางวัล
  • เหรียญเงิน 5 รางวัล
  • เหรียญทองแดง 19 รางวัล
  • รางวัลชมเชย 11 รางวัล
  • ระดับประเทศ จำนวน 26 รางวัล ได้แก่ เหรียญเงิน 4 รางวัล
  • เหรียญทองแดง 13 รางวัล
  • รางวัลชมเชย 9 รางวัล
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครอง ในการได้รับรางวัลครั้งนี้
Bookmark the permalink.