079 กิจกรรมเปรมประชาวัฒนาปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 19)

  • เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนจัดกิจกรรมเปรมประชาวัฒนาปันน้ำใจสู่ชุมชนร่วมกับกิจกรรมตรุษจีน โดยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสภานักเรียน ตัวแทนนักเรียนและตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมกันมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับนายแพทย์สรภัญ ส่งเสริมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ พร้อมด้วยคณะคุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบางใหญ่ ร่วมรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้ป่วย ดังนี้ รถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบปรับระดับมือหมุนรุ่น OM198 จำนวน 4 ชุด เก้าอี้แถวเหล็กดราก้อน 4 ที่นั่ง สีฟ้า จำนวน 33 ชุด ไว้ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้ามาติดต่อภายในโรงพยาบาลต่อไป
  • ท้ายนี้ ขอพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ช่วยวิงวอนต่อพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนนับถือ ให้กุศลในการร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป
Bookmark the permalink.