073 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอนันตพร ตะโกนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอนันตพร ตะโกนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรการแสดงยอดเยี่ยมด้านการขับร้อง ในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย จีน นานาชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
Bookmark the permalink.