072 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน 8 คน แบ่งเป็น ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 2 คน และผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง จำนวน 6 คน
  • ขอเป็นกำลังใจนักเรียนทุกคนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ในรอบห้องเรียนพิเศษและรอบทั่วไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับ
Bookmark the permalink.