063 ครูดี…ศรีเปรม ต้นแบบแห่งความภาคภูมิใจในรั้วเขียว-ขาว

 • ครูดี…ศรีเปรม ต้นแบบแห่งความภาคภูมิใจในรั้วเขียว-ขาว
 • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จำนวน 6 คน ได้เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้
 • รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ หอประชุม อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • 1. นายทองทศ บุตทะยา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
 • 2. นางภัสสร แก้วพะเนาว์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครู สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 • 1. นางสาววริษฐา มากสุข ครูเพชรน้ำหนึ่ง
 • 2. นางสาวจารุณี พูนวศินมงคล ครูสอนดีระดับปฐมวัย
 • 3. นางสาววิไลลักษณ์ คำแก้ว ครูสอนดีระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
 • 4. นางสาวสกุณี พยัฆเรือง ครูสอนดีระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
 • ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
Bookmark the permalink.