051 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

  • ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โดยมีนายทองทศ บุตทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์
Bookmark the permalink.