049 พิธีมอบโล่​ เหรียญ​รางวัล​ เกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 

  • พิธีมอบโล่​ เหรียญ​รางวัล​ เกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ  ดังนี้
  • 1. การแข่งขันสอบวัดทักษะระดับวิชาการ ระดับชาติ จำนวน 3 รายการ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
  • 2. การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565
  • จำนวน 10 รายการ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 7 รายการ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 2 รายการ 
  • 3. ผลการสอบ ASMO THAI 2022  วิชา คณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง 1  เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย 2 รางวัล
  •  4. ผลการสอบ ASMO THAI 2022  วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง 1  เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 1 เหรียญ และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย 2 รางวัล
  • พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับถ้วยรางวัล ASMO 2022 Thailand Primary Team Award Year 4 (Science) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอันนา
Bookmark the permalink.