044 โครงการ สายใยรัก เปรมประชา พัฒนาลูกน้อย

จัดกิจกรรม โครงการ “สายใยรัก เปรมประชา พัฒนาลูกน้อย”  ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3  ในวันที่ 28 และวันที่  30  มกราคม  2563   เวลา  7.45-12.00 น. 

Bookmark the permalink.