034 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ประจำปีการศึกษา

  • ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งแรกของน้องอนุบาล1 เด็กๆตื่นเต้นและเกิดความสนุกสนานกันอย่างมาก ในการเดินทางร่วมกันกับเพื่อนๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นานาชนิด ชมการแสดงของสัตว์ เช่น โลมา ช้าง ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.