029 “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิควิชาการ” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่  25  ตุลาคม  2562

 • ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิควิชาการ” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Bookmark the permalink.