028 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6​ ปีการศึกษา​ 2565

  • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6​ ปีการศึกษา​ 2565​ ในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือศิลาภิรมย์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะทางลูกเสือ และกิจกรรมต่างๆ​ ด้วยความสนุกและความตั้งใจอย่างดียิ่ง ภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
Bookmark the permalink.