027 ไปทัศนศึกษาที่มิวเซียมสยาม วัดมังกร และวัดอรุณราชวราราม

  • วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 108 คน คุณครู 12 คน ไปทัศนศึกษาที่มิวเซียมสยาม วัดมังกร และวัดอรุณราชวราราม
tourp6year2562

Bookmark the permalink.