021 รางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนวัตร ธรรมพิทักษ์กร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์

เด็กชายคุณเจต พรหมหิตาทร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์

และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2563  (ปีนี้คัดเลือกเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น)

Bookmark the permalink.