020 ตรวจติดตามคุณภาพอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  • วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ท่านไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะ เข้าร่วมตรวจติดตามคุณภาพอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 พบว่านมมีคุณภาพดี จัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม พร้อมทั้งโรงเรียนได้ดำเนินการตามคู่มือนมโรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน
Bookmark the permalink.