013 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ไปทัศนศึกษาที่สามพรานริเวอร์ไซด์

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 คน ไปทัศนศึกษาที่สามพรานริเวอร์ไซด์ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งจำลอง
Bookmark the permalink.