013 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยคณะผู้บริหารพร้อมครูประจำชั้น แนะนำพูดคุยกับผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Bookmark the permalink.