010 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี
ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือ นำกองลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และสำรอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

Bookmark the permalink.