009 ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563

ด้วยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจัดทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสดงออกทางความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีหลักการและเหตุผล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมนิทรรศการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใน Concept “ท่องดินแดนพลังงานรักษ์โลก” (EGAT go Green) เรียนรู้จากนิทรรศการเสมือนสามมิติ กิจกรรม 1 วัน บนดาวอังคาร (A DAY ON MARS) ขบวนการพิทักษ์พืช พิทักษ์โลก (PLANT RANGER) เจาะนวัตกรรมเกม (TECH BEHIND GAMES) มหันตภัยจิ๋ว (MICRO MONSTER) อนาคตออกแบบได้ (SUSTAINABLE DESIGN) โค้ดลับ รหัสมนุษย์ (GENOME: HUMAN SECRET CODE) เมกเกอร์: คุณสร้างอนาคต (MAKER: MAKE YOUR FUTURE) กิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแนวทางสะเต็มศึกษา ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Hybrid Science Lab) นิทรรศการอยู่อย่างไรกับ COVID -19 ในงานนี้ลูก ๆ เปรมประชาวัฒนาได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ภายใต้การดูแลของคุณครูอย่างใกล้ชิดตามแนวทางทัศนศึกษาแบบ New Normal เชิญชมภาพกิจกรรมของลูก ๆ กันนะครับ

Bookmark the permalink.