009 กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 16 – 17  พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสดงออกทางความรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีหลักการและเหตุผล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด

Bookmark the permalink.