003 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  • วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.