004 กิจกรรม ณ ห้องประชุมเซนต์คาเบรียลฮอลล์ 29-05-2562

  • 1. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
  • 2.วจนพิธีกรรม ธรรมะสู่โรงเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2562
Bookmark the permalink.