002 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธี

Bookmark the permalink.