088 ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเกียรติบัตรในโครงการ Thailand Spelling Bee, TSB2023

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปภาวรินทร์ คุมดวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ ในโครงการ Thailand Spelling Bee, TSB2023 ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเกียรติบัตร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการได้รับรางวัลครั้งนี้
Bookmark the permalink.