67009 “กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2567

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2567 แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีคุณพ่ออันตน เอกชัย โสรัจจกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ หลักธรรมคำสอน และความสนุกสนาน ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.