031 ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 2

วันพุธที่  6  พฤศจิกายน  2562

• ระดับอนุบาล 2 จำนวน 174 คน คุณครู 19 คน ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ         

tour-a22562

Bookmark the permalink.