106 กิจกรรมพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • นศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการสาธิตเกี่ยวกับทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำ แนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการเรียนว่ายน้ำ อุปกรณ์และการแต่งกายในคาบเรียนว่ายน้ำ และการแสดงศักยภาพทักษะทางการว่ายน้ำของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน
Bookmark the permalink.