071 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

  • การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
  • พิธีมอบโล่รางวัลเกียติยศ เกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้
  • 1. โล่รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 และทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • 2. โล่รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 และทุนการศึกษาจำนวน 500 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • 3. เหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล
  • 4. เหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู โรงเรียนและผู้ปกครองด้วยนะค่ะ
Bookmark the permalink.